EXPLOTACIÓN SELECCIONA UN/HA EMPREGADO/A DE GANDEIRIA (A ESTRADA)

21. 04. 27

Valórase experiencia no muxido e manexo de maquinaria agrícola.

Persoas interesadas chamar ao teléfono: 618 151 508.