SELECCIONAN UN/HA ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA (O DEZA)

21. 03. 11

O posto de traballo sería de técnico/a comercial e con coñecementos en maquinaria agrícola e organización de persoal.

Xornada completa na comarca do Deza.
Incorporación inmediata.

Persoas interesadas chamar ao teléfono 609 935 411