SELECCIONAN UN/HA CONDUTOR/A DE TRAILER

21. 05. 04

Para ruta nacional

Requisitos:
- Con experiencia.
- Persoa seria e responsable.
- Carné C+E, tarxeta de tacógrafo e CAP en vigor.

Persoas interesadas chamar ao teléfono: 685 425 925