SELECCIONAN UN/HA EMPREGADO/A DE PESCADERÍA (A ESTRADA)

21. 08. 09
Requisitos:
- Carné de conducir
- Valorarase experiencia neste sector.
Persoas interesadas chamar ao teléfono: 616 996 445 (a partir das 17:00h)