TFORMAGLOBAL SELECCIONA COMERCIAIS (A ESTRADA E ARREDORES)

21. 08. 26
- Tipo de contrato:
Temporal / indefinido tras tres meses de prueba, se hace contrato SS
- Salario:
A negociar, según valía candidata/o
- Horario:
40 horas semanales
- Tarefas a desenvolver:
Encargaranse de establecer relacións comerciais con futuros clientes, xestionando a recollida de datos para a posterior presentación de proxectos.
- Formación:
Non se require formación, esta é proporcionada gratuitamente pola empresa
- Titulación académica:
Non se precisa
- Persoas de contacto:
Elena Morgade (Directora técnica) 626 145 006
Jorge Deaño (Director comercial) 645 354 154