CENTRO GALEGO DE ESTUDOS SELECCIONA DOCENTES (VIGO)

21. 10. 06
Para os seguintes certificados de profesionalidade:
- COML0209 Organización do transporte e a distribución
- COML0309 Organización e xestión de almacéns
Persoas interesadas contactar no teléfono: 639 642 220