NOVA CONVOCATORIA DE EMPREGO PARA TRABALLAR EN RENFE

21. 11. 03

A continuación detallámosche os postos que busca cubrir Renfe, así como os requisitos principais que debes cumprir para optar ao posto de traballo.
 
1 posto de Técnico/a Analista de Sistemas. Para optar a este posto deberás estar en posesión de titulación en Administración de Sistemas Informáticos.
 
1 posto de Técnico/a de Sistemas de RRHH. Para este posto piden titulación Universitaria preferentemente en Enxeñería, Informática ou similar.
 
3 postos de Técnico/a de Prevención de Riscos Laborais. Esíxese ter titulación universitaria, preferentemente en Dereito ou Enxeñería. Ademais da titulación de Técnico Superior ou Máster oficial en Prevención de Riscos Laborais coas especialidades de Ergonomía e Psicosociología, Seguridade e Hixiene.
 
1 postos de Técnico/a de Planificación da Explotación de Sistemas. Se queres conseguir este posto, debes ter titulación universitaria en informática ou telecomunicacións.
 
1 praza de Técnico/a de Planificación de Análise e Coordinación. Debes estar en posesión do título de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos.
 
1 praza de Técnico/a de Planificación de Auditoría de Sistemas. Esíxese ter titulación universitaria en Enxeñería.
 
1 posto de Técnico/a de Planificación e Procesos. Do mesmo xeito que o posto anterior, é necesario ter titulación universidade en Enxeñería.
 
4 prazas de Técnico/a de Administración. Necesítase titulación universitaria, preferentemente no ámbito económico financeiro.
 
6 prazas de Técnico/a de Produción.
Os/as aspirantes a estes postos deben ter titulación universitaria, preferentemente en Enxeñería industrial ou Tecnoloxías Industriais e experiencia.
 
1 posto de Xefatura de Factor Humano e Cultura de Seguridade. É necesario ter titulación universitaria en Psicoloxía e Socioloxía.
 
1 posto de Delegado/a territorial de Seguridade e Autoprotección. Para optar a este posto debes ter titulación universitaria en Dereito ou Criminología, Acreditación profesional de «Director de Seguridade».
 
1 praza de Xefatura de Cumprimento, risco e Marco Normativo de Ciberseguridad. Este posto está destinado polos titulados universitarios en informática ou Telecomunicacións.
 
1 praza de Deseño e Xestión de Infraestruturas de Seguridade. Do mesmo xeito que o anterior posto, tamén se pide titulación universitaria en informática ou Telecomunicacións.
 
Prazo de solicitudes: termina este 5 de novembro de 2021. Máis información e inscrición.
 
Para obter máis información sobre as bases destes procesos de selección preme AQUÍ: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo