SELECCIONAN EMPREGADO/A DE GANDEIRIA (SILLEDA)

21. 01. 28
 

Requisitos:
- Carné de conducir e coche propio.
- Valórase a experiencia en muxido e no manexo de maquinaria.

*Non teñen a posibilidade de aloxamento, pero sí poderían axudarlle a atopar vivenda en Silleda ou Lalín.

Persoas interesadas chamar ao teléfono: 630 813 912 ou 687 006 136