EMPRESA SELECCIONA UN/HA DELIÑANTE/A (A ESTRADA)

22. 05. 12
URXE!!!!
Requisitos:
- Amplos coñecementos de informática.
- Dominio de CAD
Persoas interesadas contactar a través do teléfono: 609 802 217