SELECCIONAN UN/HA AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (A ESTRADA)

21. 02. 25

DETALLES:
- EXPERIENCIA 6 MESES.
- XORNADA PARCIAL 5 HORAS SEMANAIS
- PERMISO DE CONDUCIR
- CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA OU AUXILIAR ENFERMERÍA

IDENTIFICADOR DA OFERTA:
12/2021/1109
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 886159334