RESIDENCIA VOLTA DO CASTRO SELECCIONA ENFERMEIROS/AS (SANTIAGO)

24. 05. 20

Para a cobertura das vacacións de verán,

Condicións:
- Fins de semana libres alternos
- Salario base superior ao do Sergas
- Plus de domingos e festivos
- Flexibilidade para o cambio de quendas
- Bo ambiente laboral.
- 35 horas semanais

Persoas interesadas contactar no teléfono: 881 867 670