CONVOCATORIA DE 50 BOLSAS AO ABEIRO DO PROGRAMA SANTADER TECH

21. 05. 03

Convocatoria do Programa de “Becas Santander Tech | Reskilling in Data Analytics - Ubiqum Code Academy”.

Obxectivo: 50 bolsas (matrícula e cursos) para mellorar a empregabilidade a través do desenvolvemento de habilidades de análise de datos durante 25 semanas.

Destinatarias/os: maiores de 18 anos e que sexan residentes ou nacionais de España, Portugal, Reino Unido, Alemaña e Polonia.

Beneficios:
◾ Obter un coñecemento práctico e enfocado á súa empregabilidade.
◾Reorientación profesional cara a unha das profesións máis demandadas actualmente.
◾ Posibilidade de contratación en calquera industria que utilice ferramentas de análise de datos.

Modalidade: a través da plataforma de Ubiqum Code Academy, en español e inglés.

Solicitudes: rexistrarse www.becas-santander.com, encher o formulario habilitado e, acceder por medio dun link do Provedor a un test de aptitudes que permitirá medir o nivel mínimo esixido nas disciplinas de Estatística descritiva, Cálculo de probabilidades, Álxebra lineal e Fundamentos de programación. https://lnkd.in/dQrGSmP

Prazo: 26/05/2021 ás 23:59 h.

Máis información:
https://lnkd.in/dhCRJXG