CORTIZO CONVOCA O SEU PROGRAMA DE BOLSAS INTERNACIONAIS PARA ENXEÑEIROS/AS CON ESTANCIAS NAS SÚAS FÁBRICAS NO EXTERIOR

21. 11. 10
Requisitos mínimos
- Estudos de Enxeñería finalizados ou pendente de TFG, independentemente da rama elixida.
- Posibilidade de residencia en Padrón ou proximidade.
- Dispoñibilidade para viaxar (estancia en estranxeiro).
- Dispoñibilidade horaria: luns a venres, mañá e tarde.
 
- Posibilidade de realizar Bolsa:
- Se ten título, non pode superarse o período de 3 anos desde que finalizaches os teus estudos (título universitario, título de Máster, título de FP).
- Se está a estudar e cursando unha titulación debe ter superados o 50% dos créditos da mesma.
- Non é posible acceder á Bolsa se se conta con experiencia previa nas funcións descritas.
 
Buscan a mozos/as dinámicos/ as, implicados/ as e con ganas de desenvolverse formativa e profesionalmente.