FERROVIAL CONVOCA BOLSA PARA PERSOAS GRADUADAS EN ENXEÑERIA DA ENERXÍA (SANTIAGO)

22. 01. 27
Requisitos:
Grao en enxeñería de Enerxía.
Coñecementos en programacion IA.
Office-Necesario Autocad-Necesario