FUNDACIÓN GALICIA EUROPA CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN DIRIXIDAS A PERSOAS CUN TÍTULO UNIVERSITARIO

22. 02. 14

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 31 de xaneiro de 2022 pola que se autoriza a Fundación Galicia Europa para conceder subvencións e se aproban as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para realizar prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e da investigación (código de procedemento PR770M).

O programa formativo das bolsas terá unha duración máxima de doce (12) meses.

O prazo de presentación de solicitudes e da documentación complementaria e méritos, de acordo cos anexos que acompañarán á correspondente resolución de convocatoria, será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220214/AnuncioG0595-010222-0002_gl.pdf