CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE CONVOCA PRAZAS NOS LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGA

22. 06. 28

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 13 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500F).

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemaña) Heidelberg Alemaña

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Alemaña) Kiel Alemaña

Universidade de Miño (Universidade do Minho) Miño Portugal

Universidade de Deusto/Deustuko Univertsitatea (España) País Vasco España

Uniwersytet Warszawski (Polonia) Varsovia Polonia

A contratación por parte das universidades das persoas seleccionadas abranguerá, como máximo, un período que non excederá dos 3 anos.

– Titulación académica:

a) Poderá solicitar calquera das prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:

• Licenciatura en Filoloxía Galega.

• Licenciatura en Filoloxía Románica.

• Grao en Lingua e Literatura Galegas.

• Grao en Estudos de Galego e Español.

• Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.

• Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española.

• Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0655-140622-0002_gl.pdf