XA ESTÁN AQUÍ AS BOLSAS FULBRIGHT: DE INVESTIGACIÓN, VIAXE OU AMPLIACIÓN DE ESTUDOS

22. 11. 30

Bolsas de investigación predoutoral

Ata o 1 de decembro pódense solicitar unha das 18 bolsas convocadas para realizar investigación predoctoral en universidades ou centros de investigación de Estados Unidos en calquera disciplina. As bolsas cobren un período de entre seis e doce meses e van dirixidas a titulados de calquera área do coñecemento.

Para poder solicitalas é necesario contar coa nacionalidade español e estar a realizar o doutoramento en España.

Ademais, é imprescindible dispoñer dunha carta de invitación dunha institución estadounidense para presentarse como candidato a esta convocatoria.

Bolsas Spanish Association for American Studies
 
Estas axudas van dirixidas a investigadores españois ou da UE que conten con máis de dez anos de traxectoria profesional. As bolsas cobren un período de entre tres e doce meses, e están dotadas cunha asignación única de 6.000 euros para cubrir os gastos de viaxe e a manutención. Pódense solicitar ata o 9 de xaneiro, pero para facelo, é necesario ter a nacionalidade dalgún país da UE, estar en posesión do título de doutor con posterioridade a decembro de 2012 e poder demostrar un excelente coñecemento do inglés.
 
Bolsas de viaxe Ruth Le Kennedy
 
Ata o 9 de xaneiro pódese tamén solicitar unha destas axudas destinadas a doutores que queiran investigar en centros de ensino superior de Estados Unidos.
 
Entre os requisitos esíxese obter o doutoramento nunha universidade española a partir de xuño de 2016 e posuír un excelente coñecemento do idioma inglés.
 
Os candidatos elixidos recibirán unha bolsa de viaxe de 5.000 euros que poderán gozar entre o 1 de xullo de 2023 e o 30 de setembro de 2024. Bolsas da Universidade Politécnica de Florida Esta convocatoria diríxese a doutores españois que desexen realizar unha estancia investigación cun compoñente de docencia a nivel de grao, en áreas STEM. Cada bolsa está dotada con 21.500 dólares para cubrir os gastos dunha estancia de entre catro e seis meses.
 
Pódense solicitar ata o próximo 9 de xaneiro, pero para facelo é necesario ter a nacionalidade española. Tamén obter o doutoramento nunha universidade española con anterioridade a xuño de 2015.
 
Bolsas de ampliación Estudos Artísticos Xunta de Galicia
 
Ata o próximo 12 de xaneiro está dispoñible o prazo de solicitude destas bolsas destinadas á realización de actividades de investigación artística e o desenvolvemento de proxectos artísticos cun sólido compoñente investigador. Para poder solicitalas é necesario ter a nacionalidade española, e estar vinculado a Galicia, ben por nacemento, por residencia, por estudos e formación ou por traxectoria profesional. Tamén se esixe ter o título superior de grao ou outro título expedido por unha institución recoñecida que acredite a formación na disciplina artística de que se trate.
 
No caso destas bolsas é necesario, ademais, dispoñer dunha carta de acceso, invitación ou admisión nun centro estadounidense para realizar un programa acorde co proxecto de estudos. As axudas sufragan a viaxe de ida e volta e gastos varios, ata un máximo de 2.600 dólares, así como unha asignación mensual entre 1.485 e 2.925 dólares, tamén cobren os gastos de matrícula.
 
Bolsas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
 
Este programa de bolsas vai dirixido a funcionarios adscritos ao devandito Ministerio, ou nos seus organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes. Nesta edición convocáronse dúas #bolsa# de formación que se poderán solicitar ata o próximo 19 de decembro.
 
Os interesados deben ter a nacionalidade española e contar con estudos de grao, licenciatura, enxeñería, arquitectura ou doutoramento, así como prestar servizo ao Ministerio de Comercio e Turismo ou nos seus organismos e entidades públicas como funcionario de carreira do subgrupo A1 ou A2, cun mínimo dun ano de antigüidade na Administración Xeral do Estado.