CORTIZO CONVOCA A 2ª EDICIÓN DO PROGRAMA DE BOLSAS INTERNACIONAIS PARA ENXEÑEIROS/AS CON ESTANCIAS INTERNACIONAIS NAS FÁBRICAS DO GRUPO

23. 06. 15

Requisitos mínimos

- Estudos de Enxeñería finalizados ou pendente de TFG, independentemente da rama elixida.

- Posibilidade de residencia en Padrón ou proximidade. - Dispoñibilidade para viaxar (estancia en estranxeiro).

- Dispoñibilidade horaria: luns a venres, mañá e tarde.

- Posibilidade de realizar Bolsa:

- Se ten título, non pode superarse o período de 3 anos desde que finalizaches os teus estudos (título universitario, título de Máster, título de FP).

- Se está a estudar e cursando unha titulación debe ter superados o 50% dos créditos da mesma.

- Non é posible acceder á Bolsa se se conta con experiencia previa nas funcións descritas.

Ofrécese:

- Compensación económica bolseiro: 1.000€ netos/mes.

- Bolsa de 6 meses en instalacións de CORTIZO en Padrón con viaxes intermitentes, prorrogables a outros 6 meses.

- Formación con todos os gastos pagos nun centro de traballo de CORTIZO (Eslovaquia, Polonia ou Francia).

- Acceso á Universidade Corporativa Campus Talento e a toda a súa oferta formativa: inglés, francés, alemán, business intelligence, excel…

https://www.infojobs.net/padron/2-edicion-del-programa-becas-internacionales-para-ingenieros-con-estancias-internacionales-las-fabricas-del-grupo-h-m-x/of-i77b1c7aecc4a5cb1ae2de20ad86bc9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE