FUNDACIÓN SEPI- REDE ELÉCTRICA CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN

23. 08. 08

Poderán optar persoas nadas con posterioridade ao 31 de decembro de 1997 con titulación universitaria, ou estudantes de enxeñería nas áreas de Minas, Organización, Electrónica e Automática e Industrial.

Poderán presentar a súa candidatura e optar ás bolsas estudantes que teñan, como máximo, 30 créditos ECTS pendentes de aprobar, antes da data de incorporación. 

Presentación de candidaturas: ata o 31 de agosto. 

Duración: 6 meses. Incorporación prevista para o 16 de outubro.

Lugar: calquera dos centros de traballo da filial de Redeia, fundamentalmente nos de Tres Cantos e Alcobendas, ambos na Comunidade de Madrid.

Modalidade: o período formativo poderá ser en remoto, de forma presencial ou alternando ambas as modalidades.

INFORMACIÓN: https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/ampliado-hasta-el-31-de-agosto-el-plazo-para-solicitar-las-becas-de

BASES: https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREEO2023.pdf