CSIC SELECCIONA 250 BOLSAS DE INTRODUCCIÓN Á INVESTIGACIÓN (JAE INTRO)

21. 03. 18

As 250 Bolsas convocadas quedan repartidas en 3 áreas globais do CSISC da seguinte forma:

  • 135 bolsas para a área global Vida.
  • 50 bolsas para a área global Sociedade.
  • 65 bolsas para a área global Materia.
  • Requisitos.
    Quen queira ser beneficiar dalgunhas das Bolsas de introdución á Investigación para estudantes universitarios (CSIC) deberán cumprir ademais dos requisitos comúns para este tipo de convocatorias, uns requisitos específicos, que serán os seguintes.

           Acabar o grao no curso 2020-2021, ou que vaia a ser estudante de Máster Universitario oficial no curso 2021-2022, ou que estea matriculado nun Máster                     Universitario oficial no curso 20201-2022 ou que teñan acceso a estudos de doutoramento nos cursos académicos 2021-2022.
           Acreditar unha nota media igual ou superior a 8.00 para todas as ramas de coñecemento, excepto para Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a               7.00.
           Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Doutor.
           Non ser beneficiario dunha bolsa de introdución á Investigación dentro do programa JAE en convocatorias anteriores.
           Persoas beneficiarias recibirán unha dotación económica de 1.100 euros mensuais

O prazo para presentar as peticións de solicitude será do 10 de marzo ao 12 de abril de 20201.

https://empleojob.es/el-csic-convoca-250-becas-para-estudiantes-de-grado-y-master-2021/