Noia

Secretaría

Bases e convocatoria para a selección dunha praza de Técnico de Administración Xeral para a Área de Intervención, subgrupo A1

 O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/08/07/2023_0000006398.html