Convocatoria de selección para a creación dunha bolsa de emprego para a cobertura do posto de animador/a deportivo/a

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da da Provincia, de conformidade co disposto na base 5 das bases que regulan o proceso selectivo.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/05/14/2024_0000003139.pdf