on 05 Mai 2021

Requisitos:
-Experiencia de polo menos 1-2 anos en posto similar, preferentemente en cociñas de gran volume de traballo, valorándose moi positivamente que fose en colectividades, organizadas con traballo en liña e con funcións similares.
-Formación profesional de grao superior en cociña e restauración/hostalería.
-Coñecementos da cociña tradicional galega.
-Dispoñibilidade para traballar a quendas de mañá e tarde, en función do horario das diferentes liñas de produción.
-Coñecementos de APPCC e seguridade alimentaria.
- Persoa moi activa con alta capacidade de traballo e concentración e con habilidades para dirixir e coordinar equipos no futuro.
- Deberá ter clara vocación cara á hostalería e interese por desenvolver un traballo dentro do sector das grandes colectividades.

Ofrecen incorporación a xornada completa a unha compañía en proceso de crecemento e expansión.

Persoas interesadas enviar currículo ao enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

on 04 Mai 2021

https://secure.indeed.com/account/login?continue=https%3A%2F%2Fm5.apply.indeed.com%2Fbeta%2Findeedapply%2Fresumeapply%3FinpageApplyHandler%3Dwindow.top.postMessage%2528%257B%2BeventType%253A%2B%2527inpageapply%2527%2B%257D%252C%2B%2527*%2527%2529%26postUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fdradisindeedapply.sandbox.indeed.net%252Fprocess-indeedapply%26jk%3Da76ba84168da4517%26mob%3D0%26referer%3Dhttps%253A%252F%252Fes.indeed.com%252Fjobs%253Fq%2526l%253Dsilleda%2526sort%253Ddate%2526vjk%253Dceae9fd951eb9fb3%26formParent%3D%26hl%3Des_ES%26jobTitle%3DAuxiliar%2BAdministrativo-Recursos%2BHumanos%26questions%3Diq%253A%252F%252Fc231d386507cdd002ee8%253Fv%253D1%26twoPaneVjAllocId%3D%26preload%3D0%26autoString%3Dnone%26iip%3D1%26isCreateIAJobApiSuccess%3Dfalse%26onclose%3DindeedApplyHandleModalClose%26onContinueClick%3DindeedApplyHandleModalClose%26jobUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fes.indeed.com%252Fviewjob%253Fjk%253Da76ba84168da4517%26onready%3DindeedApplyHandleReady%26onapplied%3DindeedApplyHandleApply%26href%3Dhttps%253A%252F%252Fes.indeed.com%252Fofertas%253Fq%2526l%253DSantiago%252520de%252520Compostela%25252C%252520A%252520Coru%2525C3%2525B1a%252520provincia%2526sort%253Ddate%2526vjk%253Da76ba84168da4517%26coverletter%3DOPTIONAL%26resume%3Drequired%26twoPaneAllocId%3D%2523A16%26jobMeta%3D%257B%2522vtk%2522%253A%25221f4r76ct4ssvf800%2522%252C%2B%2522tk%2522%253A%25221f4r7102hstt2800%2522%257D%26src%3Didd%26ms%3D1620116268850%26jobCompany%3DMENKEEPER%2BNORTE%2BS.L.%26onclick%3DindeedApplyHandleButtonClick%26pingbackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgdc.indeed.com%252Fconv%252ForgIndApp%253Ftrk.origin%253Djobsearch%2526jk%253Da76ba84168da4517%2526vjtk%253D1f4r76ct4ssvf800%2526mvj%253D0%2526advn%253D3763019094227689%2526astse%253D0c9becda247754ea%2526assa%253D115%2526tk%253D1f4r7102hstt2800%2526vjfrom%253Dvjs%2526co%253DES%2526sj%253D0%26co%3DES%26advNum%3D3763019094227689%26iaUid%3D1f4r76d63st4k800%26spn%3D0%26jobId%3Dc231d386507cdd002ee8%26isITA%3D0%26apiToken%3Daa102235a5ccb18bd3668c0e14aa3ea7e2503cfac2a7a9bf3d6549899e125af4%26jobLocation%3DAm%25C3%25A9s%252C%2BA%2BCoru%25C3%25B1a%2Bprovincia%26twoPaneGroup%3D-1%26phone%3DOPTIONAL%26dismissHandler%3Dwindow.top.postMessage%2528%257B%2BeventType%253A%2B%2527dismiss%2527%2B%257D%252C%2B%2527*%2527%2529%26jobApplies%3D-1%26twoPaneVjGroup%3D-1%26skipContinue%3Dfalse%26m3AllocGrp%3D-1%26indeedApplyableJobApiURI%3D%26isIndeedProperty%3Dtrue&cfb=2&obo=&hl=es_ES