on 16 Xullo 2021
Requisitos:
- Con experiencia para local de nova apertura,
- Xornada de tarde.
Persoas interesadas contactar no numero 639 881 254.
Absterse persoas candidatas sen experiencia.