on 26 Outubro 2021
Requisitos:
- Experiencia mínima 3 anos en empresa construtora, paquetizando obras, afeito negociar cos demais axentes (Propiedade, DF,...), xestión económica de obra e xestión de expedientes
- Persoa resolutiva e afeita a traballar por obxectivos.
- Dominio de Autocad, Presto, paquete Office,..
- Valorarase experiencia en manexo dalgún ERP ligado a empresa construtora.
- Valorásese positivamente proxección para asumir maiores responsabilidades dentro da empresa
- Incorporación inmediata
- Contrato indefinido
- Vehículo propio
- Residencia en Galicia
Inscricións: na páxina web www.consmaga.com, no apartado " Incorporate ao noso equipo",