on 21 Xuño 2021

Xornada de 18h semanais.
Dispoñibilidade horaria e inmediata.

Persoas interesadas entregar currículo na tenda- Centro Comercial Deza (Carrefour)

on 18 Xuño 2021

https://buscadordetrabajo.es/peluquer@/coruna/146840/peluquero-a-verano?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed