CONVOCATORIA DE AXUDAS DENMOBILIDADE COMPLEMENTARIAS ÁS ACHEGADAS POLA UE NO MARCO DO PROGRAMA COMUNITARIO ERASMUS +

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
ORDE do 22 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/21 (código de procedemento ED322A).

Poderá solicitar estas axudas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2020/21 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter obtido unha bolsa Erasmus+ de mobilidade no curso 2020/21.
c) Non ter desfrutado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.

Queda excluído desta convocatoria o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade no seu país de orixe.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210506/AnuncioG0598-260421-0001_gl.pdf