XUNTA DE GALICIA CONVOCA AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA AS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS E OS/AS SEUS FILLOS/AS RESIDENTES NO EXTERIOR

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convocan axudas de emerxencia social para o ano 2022 (código de procedemento PR935A).

Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas as persoas emigrantes galegas e os/as seus/súas fillos/as, que posúan a condición de persoas galegas residentes no exterior, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras desta convocatoria.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 15 de novembro de 2022.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioG0595-130122-0004_gl.pdf