DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: PREMIOS PROVINCIAIS Á XUVENTUDE, ANO 2022

Aprobar as bases reguladoras da sexta edición dos Premios Provinciais á Xuventude, co fin de promover o seu talento e o seu potencial nas categorías recollidas na base segunda.

Segunda. Categorías e premios

Os premios que se convocan están dotados cun importe de trinta e dous mil (32.000,00) euros nas seguintes categorías:

1.—Iniciativa social: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

2.—Iniciativa empresarial: 4.000,00 euros

• Primeiro premio: 2.000,00 euros

• Segundo premio: 1.250,00 euros

• Terceiro premio: 750,00 euros

3.—Educación en valores: 4.000,00 euros

• Primeiro premio: 2.000,00 euros

• Segundo premio: 1.250,00 euros

• Terceiro premio: 750,00 euros

O importe do premio deberase destinar na súa totalidade á adquisición de material, saídas educativas, proxectos escolares, bolsas para o alumnado ou calquera outra actividade que teña relación directa coa programación do centro.

4.—Investigación: 4.000,00 euros

• Primeiro premio: 2.000,00 euros

• Segundo premio: 1.250,00 euros

• Terceiro premio: 750,00 euros

5.—Contido audiovisual: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

6.—Traballo musical: 4.000,00 euros

6.1 Música clásica: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

6.2 Outros xéneros: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

7.—Traballo literario breve: 4.000,00 euros

7.1 Narrativa: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

7.2 Poesía: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

8.—Banda deseñada: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

9.—Fotografía orixinal: 4.000,00 euros

9.1 Serie fotográfica: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

9.2 Fotografía: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

10.—Deseño e moda: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

O prazo de inscrición será de dous (2) meses e comezará a partir do día seguinte ao da súa publicación.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/03/14/2022014679