MINISTERIO DE TRANSPORTE CONVOCA A 1ª CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA ECO- INCENTIVO MARÍTIMO

As axudas están dirixidas a transportistas, cargadores ou operadores loxísticos que que opten por embarcar os camións nun  buque ro-ro, con-ro ou ro-pax, en lugar de utilizar exclusivamente a estrada.

Os custos externos do transporte contemplados para definir estas axudas son o cambio climático (gases de efecto invernadoiro), a contaminación atmosférica, a conxestión, a accidentalidade e o ruído. Para calcular o aforro xerado por utilizar o modo marítimo fronte á estrada, o Ministerio tomou como referencia o Manual de custos externos do transporte da Comisión Europea (UE,2019) que, por exemplo, sinala que o transporte de mercadorías en buque xera na Unión Europea uns custos externos asociados aos accidentes (accidentalidade) de 63,3 millóns de euros, mentres que o transporte por estrada, incluíndo pesado e lixeiro, lanza unha factura total de 42.800 millóns de euros na Europa dos 28 no mesmo período

Persoas destinatarias: empresas ou autónomos/as que aboen o flete como: transportistas; cargadores/as ou operadores/as de transporte

Prazo de solicitude: 1 de abril- 30 de xuño 2022

Toda a información: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa-de-apoyo-para-un-transporte-sostenible-y-digital-bases-reguladoras-del-eco-incentivo-maritimo-y-convocatoria-para-seleccionar-entidades-colaboradoras#seq-2