CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN,FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADE CONVOCA OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 20 de marzo de 2023 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2022/23 (código de procedemento ED311A).

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios extraordinarios.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 26 de abril de 2023 e rematará o día 25 de maio de 2023.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230403/AnuncioG0655-200323-0005_gl.pdf