AXUDAS INJUVE PARA A CREACIÓN XOVEN 2024-2025

A quen van dirixidas?

Estas axudas diríxense a persoas mozas creadoras de ata 30 anos (ata 35 anos para os proxectos de emprendemento) para realizar proxectos de investigación, produción, mobilidade, emprendemento e comisariado da Sala Amadís (sala de exposicións propia do Injuve) nos ámbitos das artes escénicas, as artes visuais, o cómic e a ilustración, o deseño, a literatura e a música durante o ano 2025.

Que persoas poden beneficiarse destas axudas?

Pódense beneficiar destas axudas as persoas físicas e xurídicas, de nacionalidade española, e todas aquelas con residencia legal en España, que teñan entre 18 e 30 ou 35 anos de idade, segundo sexa o obxecto da axuda.

Nos casos de proxectos nos que participe máis dunha persoa é obrigatorio que o requisito de idade cúmprano tanto as persoas beneficiarias como todas as colaboradoras no mesmo. (unicamente poderá exceptuarse este requisito cando por esixencia do texto teatral requírase).

Para os proxectos presentados por persoas xurídicas, o requisito de idade esixirase a todas as persoas físicas que figuren como representantes nos seus órganos directivos no ano desta convocatoria.

As persoas beneficiarias de Axudas Injuve para a Creación Nova en anteriores convocatorias non poderán solicitar axuda para proxectos que se encadren dentro da mesma liña de actuación pola que foron beneficiarias.

Finalidade

O seu obxectivo é favorecer o traballo de mozas creadoras/é, coa finalidade de: fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra, propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, mediante a axuda a proxectos a desenvolver durante o ano 2025 nos ámbitos seguintes: artes escénicas, visuais, cómic e ilustración, deseño, así como literatura e música.

Liñas de actuación
Os proxectos deben ter proxección suprautonómica, nacional ou internacional a través das seguintes liñas de actuación:
 
- Investigación: estudo, desenvolvemento, ou experimentación teórica ou práctica nos ámbitos anteriores (de 18 a 30 anos), ata 3.000 €.
- Produción de obra: realización de proxectos artísticos con liberdade de formato e técnica (de 18 a 30 anos), ata 5.000 €.
- Mobilidade de obra producida e/o creadoras/é: circulación de creadoras/é ou a súa obra para participar en exposicións, festivais, xiras, ou residencias nos ámbitos nacional ou internacional (de 18 a 30 anos), ata 5.000 €. - Comisariado da Sala Amadís: a Sala Amadís é un espazo dedicado á exposición no Injuve e a axuda diríxese tanto a proxectos expositivos como á programación de iniciativas de creación en calquera dos ámbitos da convocatoria (de 18 a 30 anos), ata 7.000 €.
As especificacións técnicas da sala están dispoñibles na web do Injuve: http://www.injuve.es/
- Emprendemento para a creación emerxente: iniciativas de emprendemento cultural que se inicien ou que estean en desenvolvemento e necesiten un impulso (de 18 a 35 anos), ata 10.000 €.
 
Presentación de solicitudes
A solicitude pódese presentar por unha destas vías:
 
- A través da sede electrónica co teu DNI dixital ou CERTIFICADO DIXITAL. É obrigatorio asinar a solicitude para o que é necesario dispoñer do programa de AUTOFIRMA instalado no dispositivo. https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=996850
- A través de oficinas de rexistro. Ten en conta que para presentar a solicitude na oficina de rexistro do Injuve é necesario solicitar cita previa a través do teléfono 917827663 ou por correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
- A través de calquera dos outros medios especificados na o artigo 5.2 da Resolución desta Convocatoria. As persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas físicas que estean incluídas nas circunstancias indicadas no art. 14.2 da Lei 39/2015 do 1 de outubro están obrigadas a presentar a solicitude a través de medios electrónicos, é dicir, na sede electrónica.
 
Prazo de presentación de solicitudes
 
20 de maio