FUNDACIÓN MAPFRE: CONVOCATORIA DE AXUDAS AO EMPREGO ACCEDEMOS 2024 DIRIXIDAS A PEMES, AUTÓNOMOS/AS E ENTIDADES SOCIAIS

XIII Convocatoria de Axudas ao Emprego ACCEDEMOS 2024 de Fundación MAPFRE

Concédense 450 axudas a fondo perdido para novos contratos de traballo indefinidos ou de formación en alternancia subscritos con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2024, que estarán dotadas das seguintes contías mensuais e por unha duración máxima de 9 meses:

- Xornada Completa: 515 € ao mes (4.635€)

- Xornada parcial (mínimo 20 horas): 310 € ao mes (2.790€)

Podes acceder para descargar as bases e realizar a solicitude en:https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/

Con este programa de axudas ao emprego para todo o territorio nacional, Fundación MAPFRE pretende apoiar a creación de novos empregos en pequenas e medianas empresas, facilitar a colocación dos perfís con maiores dificultades para a súa incorporación ao mercado laboral, e impulsar as oportunidades no ámbito rural e con iso o arraigamento nestes territorios.

As axudas concederanse por estrita orde de solicitude (sempre que se cumpran os requisitos e preséntese a documentación requirida) e máximo 1 axuda por empregador/a e empregado/a.

Algunhas novidades nesta convocatoria:

- Amplíase a posibilidade de contratar non só a persoas desempregadas senón tamén a persoas que acaban de terminar os seus estudos (nos últimos 9 meses) e incorpóranse ao mercado laboral.

- Establécense requisitos diferenciados e con menos restricións para postos de traballo por localización territorial:

Poboacións de ata 30.000 habitantes: empregadores de ata 9 empregados (persoal medio do ano anterior), e novos empregados sen restricións de idade que estivesen polo menos 1 mes en desemprego.

Poboacións de máis de 30.000 habitantes: empregadores de ata 4 empregados (persoal medio do ano anterior) e novos empregados menores de 30 anos ou a partir de 50 anos que estivesen polo menos 6 meses en desemprego.

Dáse a posibilidade de reactivar os pagos das axudas concedidas en caso de cesamento da relación laboral co empregado inicial e substitución por un novo empregado (sempre que aínda queden polo menos 4 mensualidades por abonar da axuda concedida).

Este ano por primeira vez van realizar todos os trámites de solicitude e firma do Convenio de forma dixital, e por iso será necesario que empregador e empregado conte co certificado de firma dixital expedido por parte da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

O prazo de presentación é ata a concesión total das 450 axudas ou ata o 30 de xuño de 2024.