A FUNDACIÓN INSERTA ONCE PRESTA OS SEUS SERVIZOS NA ESTRADA TODOS OS MARTES DE MANEIRA GRATUITA

24. 05. 07

O Concello da Estrada e a Asociación Insere Emprego -entidade sen ánimo de lucro creada pola Fundación ONCE- asinaron no ano 2018 un convenio de colaboración para mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade tanto estradenses como, en xeral, de toda a comarca.

O servizo está orientado á procura e oferta de oportunidades laborais para persoas discapacitadas .

O servizo préstase TODOS OS MARTES, en horario de 9.30 horas a 14.00 horas. O concello da Estrada habilitou un espazo especializado na atención a empresas e a candidatos/as na planta baixa do consistorio para entre outras cousas facilitar á accesibilidade a persoas con problemas de mobilidade.

O servizo atende con previa cita a todas as persoas con discapacidade (independentemete de cal sexa a patoloxía) que soliciten a súa inclusión na bolsa de emprego do ente, brindándolles ademais asesoramento para atopar un traballo.

Para pedir esta cita, as persoas interesadas poden facelo a través de varias canles:

a) A través do departamento de emprego do Concello da Estrada, chamando ao teléfono 986 677 740

b) Chamando á Fundación Inserta- Once, no 981 554 483

c) A través do portal de inserta: https://www.portalento.es/

Deben ser persoas con certificado de discapacidade ou incapacidade recoñecida pola Seguridade Social. 

Para entrar no seu circuíto, poden rexistrarse enhttps://www.portalento.es/, a "cara do servizo" para empresas e candidatos/as. No primeiro rexistro básico como candidato/a, o/a interesado/a debe achegar un enderezo electrónico, un nome de usuario e un contrasinal para acceder ao seu parte privada.

Devandito rexistro, para as persoas que teñan dificultades á hora de manexar as novas tecnoloxías, tamén se poderá realizar no propio espazo que se abrirá desde o martes no consistorio estradense ou mesmo, a través do servizo de axente de emprego local (ADL) ou de orientación laboral do Concello.

No seu primeiro rexistro, a persoa con discapacidade debe achegar copia do seu DNI, do certificado de discapacidade e da tarxeta de demanda de emprego, debidamente selada e actualizada.

Tras ese primeiro rexistro, Inserta Emprego contactará coa interesada/o para concertar unha cita, na que lle realizaría unha entrevista orientada a coñecer o seu perfil, analizando a súa discapacidade e as súas posibles repercusións nun posto de traballo, o seu perfil profesional e as súas expectativas, abordando ademais cuestións de orientación laboral para definir ben o seu perfil e analizando se presenta algunha necesidade formativa.

Logo arrincará unha fase de intermediación coas empresas. Trátase dunha iniciativa cofinanciada polo Fondo Social Europeo que podería reforzarse proximamente, agregando a presenza semanal da orientadora María Curral de Insirta Emprego se a Unión Europea prorroga o Programa Operativo de Emprego Xuvenil que estivo vixente ata o pasado 31 de outubro. Se se confirma dita prórroga, Curral prestaría asesoramento específico a mozos de ata 30 anos.

Unha vez que coñeza os seus perfís, Inserta Emprego deseñará os plans seguintes. Poderá proporcionarlles formación superior pero tamén cursos de carretilla, almacén, inglés ou mesmo talleres de procura actiuva de emprego, en función das súas necesidades e das necesidades do tecido empresarial da zona.

Trátase con este servizo de favorecer a inserción laboral, especialmente de colectivos desfavorecidos como o das persoas con discapacidade.