REQUISITOS PARA SOLICITAR O NOVO BONO DE XUSTIZA ENERXÉTICA APROBADO POLO GOBERNO

22. 11. 28

Este  novo bono de axuda permitirá un aforro do 40% na factura da luz en familias e unidades de convivencia con ingresos superiores aos que ata o de agora poden acollerse ao bono social térmico ou eléctrico. En concreto, poderán solicitalo desde fogares dun só adulto que ingrese 16.800 euros ao ano ata fogares con dous adultos e dous menores cunha renda anual de ata 27.720 euros.

Cubrirá a fogares que non teñen consideración de vulnerabilidade como para recibir os descontos dos bonos sociais para gas e electricidade pero que tamén ven afectados pola alza do prezo da luz, aínda que os seus ingresos sexan máis elevados. En concreto, o bono supón un desconto do 40% na factura da luz para fogares cuxa renda se sitúe entre 1,5 e dúas veces o IPREM, o índice que se utiliza para conceder axudas sociais.

Dado que a súa contía aumentará o ano que vén se se aproban os Orzamentos Xerais do Estado para 2023, o Goberno establece varias pinzas de renda para acceder a este desconto da factura da luz que chegan ata case os 28.000 euros de ingresos anuais no caso dun fogar formado por dous adultos e dous menores. Os interesados poderán solicitalo polos mesmos canles polos que se solicita o bono social, por medio das comercializadoras de electricidade.

Os cidadáns interesados que cumpran os requisitos de renda poderán empezar a pedir este novo bono eléctrico en canto entre en vigor o decreto-lei que se aprobou este martes.
 
Estes novos beneficiarios do bono social eléctrico tamén terán acceso ao bono social térmico, ata o de agora reservado para consumidores vulnerables e extremadamente vulnerable. Esta axuda concédese automaticamente a aqueles que reciben o bono eléctrico, polo que os novos beneficiarios non terán que preocuparse por facer ningún trámite adicional.
 
 
Límite de ingresos para acceder a este novo desconto en 2022 e 2023 O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico establece os límites de ingresos anuais aos que están suxeitos os beneficiarios deste novo desconto.
 
Poderán recibilo todos os fogares cuxa renda se sitúe entre 1,5 e dúas veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem) de 14 pagas, que en 2022 é de 8.106,28 euros e en 2023 ascenderá a 8.400 euros, cos multiplicadores aplicados ao bono social convencional. En concreto, cando a unidade de convivencia estea formada por máis dunha persoa, o multiplicador de renda respecto ao índice Iprem de 14 pagas incrementarase en 0,3 por cada membro adicional maior de idade que conforme a unidade de convivencia e 0,5 por cada menor de idade da unidade de convivencia.

En 2022, poderán acceder a esta nova categoría do bono:

-Un adulto que gañe ata 16.212,60 euros ao ano.

-Un adulto e un menor con ingresos de ata 24.318,80 euros.

-Dous adultos que vivan xuntos e gañen entre os dous ata 18.644,40 euros ao ano.

-Dous adultos e un menor con ingresos de ata 22.697,60 euros.

-Un núcleo familiar con dous adultos e dous menores ou máis cuxa renda conxunta non supere os 26.750,70 euros.

En 2023, co incremento do IPREM, poderán acceder a esta nova categoría do bono:

-Un adulto que gañe ata 16.800 euros ao ano.

-Un adulto e un menor con ingresos de ata 25.200 euros.

-Dous adultos que vivan xuntos e gañen entre os dous ata 19.320 euros ao ano.

-Dous adultos e un menor con ingresos de ata 23.520 euros.

-Un núcleo familiar con dous adultos e dous menores ou máis cuxa renda conxunta non supere os 27.720 euros.

Requisitos

Ademais de non exceder os limiares de renda marcados polo IPREM, para acceder á nova categoría do bono social eléctrico, as persoas solicitantes deben ter contratada a tarifa regulada da luz, tamén coñecida como PVPC, contar cunha potencia eléctrica contratada igual ou inferior a 10 kW e solicitar esta axuda para a súa vivenda habitual, xa que non se concede para segundas residencias. A ministra de Transición Ecolóxica matizou que se terán en conta “algunhas modulacións” como se fai con carácter xeral neste tipo de axudas para as persoas que sexan vítimas de violencia doméstica ou que teñan algunha discapacidade.

As encargadas de xestionar as solicitudes do bono social eléctrico son as comercializadoras de referencias. Estas son: Endesa, Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser (EDP), Régsiti (Repsol), COR Enerxético, Teramelcor e Enerxía Ceuta XXI (Endesa) O formulario de solicitude estará dispoñible na páxina web de cada comercializadora, así como nas súas oficinas de atención presencial ao consumidor, cando estas existan.