ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA A IV EDICIÓN XUVENTUDE MENTORING

23. 08. 28

Requisitos:

Estar inscritas e ser beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (SNGX) no ámbito da comunidade autónoma de Galicia no momento de iniciar as accións do programa. Ter máis de 18 e menos de 30 anos e 4 meses.

Estudos  universitarios  de  grao/posgrao, formación  profesional  de  grao  superior  ou  estudos  superiores  nas  ensinanzas  de  réxime  especial  e  que desexen  contar  con  apoio  profesional  e  asistencia  de  persoas  mentoras  con  experiencia  para  enfocar  o  seu  desenvolvemento  cara  o  mercado laboral, tanto por conta allea como por conta propia.

Solicitudes ata 18 de setembro de 2023   ás 23:59 horas.

https://www.xuventudementoring.gal/