ACCIÓNS FORMATIVAS PARA DESEMPREGADOS 2023-24 (A ESTRADA)

23. 10. 02

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

2023/006565-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Centro De Orientación De Estudios Comerciales, S.L.

Cl/San Pelayo, Nº 21 Baixo, Estrada, A. Pontevedra 

 468 Horas

Comezo: 24/10/2023 Fin: 05/03/2024

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

2023/004613-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 618 Horas

Comezo: 06/10/2023 Fin: 26/03/2024

Competencia matemática N2

2023/004628-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 138 Horas

Comezo: 13/12/2023

Fin: 19/01/2024

Comunicación en lingua castelá N2

2023/004627-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 138 Horas

Comezo: 12/12/2023 Fin: 19/01/2024

Comunicación en lingua galega N2

2023/004629-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 38 Horas

Comezo: 26/12/2023 Fin: 05/01/2024

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

2023/004671-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Xosé Lago Domínguez

Av/Avda Do Parque, 24, Silleda. Pontevedra 

 408 Horas

Comezo: 05/10/2023 Fin: 25/01/2024

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

2023/006567-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Centro De Orientación De Estudios Comerciales, S.L.

Cl/San Pelayo, Nº 21 Baixo, Estrada, A. Pontevedra 

 328 Horas

Comezo: 03/10/2023 Fin: 11/01/2024

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

2023/006569-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Centro De Orientación De Estudios Comerciales, S.L.

Cl/San Pelayo, Nº 21 Baixo, Estrada, A. Pontevedra 

 328 Horas

Comezo: 10/11/2023 Fin: 19/02/2024

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

2023/004622-01

Nivel 3 (Formación no traballo técnico)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 428 Horas

Comezo: 02/10/2023

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

2023/004618-01

Nivel 1 (Formación inicial básica)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 458 Horas

Comezo: 30/10/2023 Fin: 01/03/2024

Transporte sanitario

2023/004611-01

Nivel 2 (Formación cualificada completa)

Instituto De Formación Profesional Da Estrada

Av/De Santiago 71, Estrada, A. Pontevedra 

 578 Horas

Comezo: 16/10/2023  Fin: 15/03/2024

 

PARA OUTROS CONCELLOS PODES UTILIZAR O BUSCADOR: https://emprego.xunta.es/diplos