CONCELLO DE VALGA: CONTRATACIÓN DA XESTIÓN INDIRECTA DO SERVIZO DE XIMNASIO MUNICIPAL, PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE BEIRO E PISTAS DEPORTIVAS DO MUÍÑO DE VENTO

18. 04. 13

Contrato de Concesión de Servizos: “Xestión indirecta do servizo de ximnasio municipal e pavillón polideportivo de Beiro e pistas deportivas do Muíño de Vento”.

Prazo de concesión: Quince (15) anos, prorrogable ata un máximo de 20 anos.

Prazo de presentación: Vinte e seis (26) días naturais, de 9:00 a 13:30 horas de luns a venres, contados dende o seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP. Se o derradeiro día fose inhábil, prorrogarase ó seguinte.

Anuncio BOP: http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/04/13/2018012714