CREACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS A TRAVÉS DO PAE

22. 09. 23

Facer os trámites de xeito virtual a través do Punto Asesoramento Emprendedor, en adiante PAE,  permite elaborar o documento DUE (Documento Único Electrónico) que facilitará todos os trámites nun só documento a persoa(s) emprendedoras de xeito telemático. Podemos facelo con sinatura electrónica. 

Os PAE contan conpersoal técnico que facilita a labor ás persoas emprendedoras na creación e posta en marcha, e tamén nos ceses de empresa a través da ferramenta "Gestor PAE"

Existen dous tipos de PAEs:

  • Os vinculados directamente á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa (DHIPYME).
  • E aqueles outros nados por convenio previo con organismo autorizado, coma é o caso de Colexios Profesionais.

No caso da Estrada temos dous PAE´s privados: Un xestionado pola Asesoría Bascuas; podes pedir cita chamando ao teléfono: 986 590 126 e outro que é xestionado pola economista Ofelia Mato; podes pedir cita chamando ao teléfono 986 499 399

Para accedera a esta ferramenta, inicialmente ir a Gestor PAE.

Pediranos o contrasinal e usuario ou ben acceder ao sistema clave. Inicialmente, coma aprendizaxe, podemos facer unha sesión de formación co perfil “PAE invitados”.  A persoa técnica só poderá consultar a información referida ao PAE ao que pertence.

A ferramenta que permite ao persoal técnico realizar os trámites en liña ten diferentes opcións en función da forma xurídica da iniciativa e o lugar no que resida.

No caso de crear unha iniciativa empresarial para unha persoa autónoma, comenzaríamos por facer un DUE novo, seleccionando a opción de Empresario individual

Unha vez que teñamos cubertos os campos correctamente os apartados irán desbloqueándose. Gardamos copia asinada e entregamos copia do DUE ao emprendedor/a. Finalmente prememos “Enviar DUE”.

Temos que introducir todos os datos referidos tanto á persoa emprendedora, coma ao domicilio, a existencia dun/ha representante da mesma, ou mesmo un enderezo de contacto para notificacións da Tesourería da Seguridade Social. Na parte superior dereita da pantalla vemos as diferentes pestanas despregables para seguir cubrindo:

  • Actividade,
  • Declaración Censual,
  • Seguridade Social,
  • traballadores a cargo,
  • protección de datos,
  • patentes e marcas,
  • reserva de dominio.

Recordar o seguinte código de cores, por si da erros á hora de gardar DUE: 

VÍDEOS TITURIAIS PARA AUTÓNOMOS/AS

Descripción das cores

Fonte: FEGAMP Emprendemento: da idea á posta en marcha (Cód: 22)