ES VIAXEIRO/A FRECUENTE EN TREN? NON DEIXES DE SOLICITAR O ABONO GRATUÍTO DE RENFE

23. 03. 01

Entre as medidas de fomento do transporte público colectivo e de aseguramento da mobilidade cotiá obrigada, o goberno de España establece un abono multiviaje, que permite viaxar de forma gratuíta aos usuarios frecuentes de determinadas liñas de tren.

O bono é gratuíto, cuadrimestral e unipersoal.

Só poderase adquirir un único abono por persoa, para realizar un máximo de catro viaxes ao día, de ida ou volta indistintamente e exclusivamente desde ou ata as estacións de orixe e destino elixidas (non está autorizado o seu uso para subir ou baixar nas estacións intermedias do traxecto elixido).

Que liñas de tren están incluídas?

O Goberno bonificará os abonos de viaxe para servizos de proximidade, e trens de media distancia .

Cando se poderá utilizar?

Os billetes poderanse utilizar ata o 31 de decembro de 2023 e é cuadrimestral.

O abono é válido para todos os días do cuadrimestre adquirido:

Primeiro cuadrimestre: validez desde o 1 de xaneiro de 2023, ou data de compra posterior, ata o 30 de abril de 2023

Segundo cuadrimestre: validez desde o 1 de maio, ou data de compra posterior, ata o 31 de agosto de 2023

Terceiro cuadrimestre: validez desde o 1 de setembro, ou data de compra posterior, ata o 31 de decembro de 2023.

Os abonos do segundo e terceiro cuadrimestre poderanse adquirir con dous meses de antelación.

Que se considera usuario frecuente?

A tarxeta só será gratuíta para os usuarios frecuentes e esta consideración recíbena os que fagan 16 ou máis traxectos durante o período de vixencia.

Para controlar que se cumpre con este requisito, será necesario aboar unha fianza de 20 euros no caso de solicitar o abono gratuíto para trens de media distancia. Ditas fianzas devolveranse ao finalizar o período de vixencia do abono unha vez verificouse a recorrencia coa que se usou o pase.

COMO REXISTRARTE PARA O BONO DESCONTO DE RENFE?

Por internet: Na páxina de Renfe, arriba onde está a icona do boneco ou login rexistrádesvos, tamén se pode facer na App.

Logo nesta ligazón pinchas no recadro que pon «consulta e compra»: https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/trenes-media-distancia-avant/abonos-media-distancia/media-distancia/abono-gratuito

De forma presencial: non hai data límite para solicitalo.

REXISTRO DE MENORES

Téñense que rexistrar tamén os menores, no caso de menores de 14 anos sen DNI rexistraranse co DNI dalgún dos pais.