CAMAPAÑA DECLARACIÓN RENDA 2024 (2023): DESDE O 3 DE ABRIL E ATA O 1 DE XULLO PODES PRESENTAR A TÚA DECLARACIÓN DA RENDA

24. 04. 04

As datas para confeccionar a declaración de Renda e Patrimonio 2023 están dispoñibles no calendario da AEAT e son as seguintes:

- 3 de abril ata o 1 de xullo de 2024: presentación por Internet das declaracións de Renda e Patrimonio 2023.

- 7 de maio ata o 1 de xullo de 2024: a Axencia Tributaria poderá confeccionarlle a súa declaración de Renda 2023 por teléfono (solicitude de cita desde o 29 de abril ata o 28 de xuño). Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema proponlle un día e unha hora na que recibirá a chamada da Axencia Tributaria.

- 3 de xuño ata o 1 de xullo de 2024: a Axencia Tributaria poderá confeccionarlle a súa declaración de Renda 2023 presencialmente nas súas oficinas (solicitude de cita desde o 29 de maio ata o 28 de xuño).

Onde podo consultar o meu borrador da declaración de renda? O borrador da declaración da renda e/o os datos fiscais poderán obterse na sede electrónica da AEAT durante a campaña.

Os sistemas de identificación esixidos para acceder son: Certificado e DNI electrónico. Sistema Cl@ve Móbil. Número de referencia previamente fornecido pola AEAT.

Os contribuíntes tamén poderán consultar o borrador a través da aplicación "Axencia Tributaria", utilizando o sistema Cl@ve Móbil ou o mencionado número de referencia.

Como podo confirmar ou modificar o meu borrador da renda e presentalo? A confirmación e presentación do borrador e, no seu caso, modificación, poderá facerse: No Servizo de tramitación do borrador/declaración da sede electrónica da AEAT.


Presencialmente, con cita previa, en calquera Delegación ou Administración da AEAT, e tamén nas oficinas das Administracións tributarias das comunidades autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais que subscribisen cun convenio de colaboración para a implantación do sistema de portelo único tributario. Por teléfono, con cita previa, se se cumpren os requisitos que constan na sede electrónica da AEAT. Mediante a aplicación "Axencia Tributaria" se non se ten que modificar ou incluír algún dato adicional no borrador.

Plan de asistencia a PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS en pequenos municipios

A principal novidade desta campaña é a posta en marcha dun plan especial para a confección e presentación de declaracións de Renda de persoas maiores de 65 anos que teñan o seu domicilio fiscal en pequenos municipios. O plan comezará o 7 de maio, con solicitude de cita a partir do 29 de abril, e alcanzará a maiores residentes en máis de 500 municipios das 46 provincias do territorio común. Para a selección destes municipios (a listaxe de localidades estará accesible na Sede electrónica da Axencia) tomouse como referencia que, en xeral, trátese de poboacións de menos de 3.000 habitantes que non dispoñan dun centro da AEAT, CCAA ou concello que preste servizo de asistencia en campaña. Nestes municipios, e grazas á colaboración e medios técnicos dispostos polos concellos, os maiores de 65 anos que reserven cita serán atendidos por persoal da Axencia Tributaria mediante videoasistencia, de maneira que recibirán a mesma atención personalizada que calquera outro contribuínte, pero nas instalacións postas ao dispor polo seu concello e, por tanto, sen a necesidade de realizar desprazamentos ata o punto de atención habitual máis próximo. Con este plan especial, do que se dará difusión mediante carteis e folletos nos municipios incluídos no plan, a Axencia Tributaria pretende avanzar nun modelo de asistencia ao cidadán que combine todas as modalidades de atención ao público en función de cada servizo e da dispoñibilidade de cada momento, mantendo cara ao colectivo de persoas maiores unha especial sensibilidade en liña co protocolo asinado coa Plataforma de Maiores e Pensionistas. Nese mesmo sentido, actualizouse para a presente campaña o apartado da Sede electrónica para persoas maiores, que inclúe o folleto de servizos de axuda, o folleto breve de información e o manual máis amplo coa normativa de IRPF que pode resultar de maior interese para este colectivo.

Principais servizos de asistencia e información

Internet:  https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/inicio.html e 'app' (ofrece información e xestións sen horarios).

Teléfono solicitude 'Chamámoslle' (a partir do 29 de abril): 91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas), 91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

Teléfono solicitude Plan especial de asistencia a maiores de 65 en pequenos municipios (a partir do 29 de abril): 91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)