CÓMO QUEDAN AS PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS NO ANO 2023 COA SUBA APROBADA POLO GOBERNO E CONSIGNADA NOS PRESUPOSTOS XERAIS DO ESTADO?

23. 04. 27

Dentro das contas dos Presupostos Xerais do Estado, o capítulo de pensións é o de maior envergadura, cunha cifra total de 190.687 millóns, para poder afrontar o forte incremento do gasto para partir do 1 de xaneiro de 2023, debido sobre todo á revalorización das pagas dos máis de 10 millóns de pensionistas.

Tanto as pensións contributivas como as non contributivas, así como as de Clases Pasivas e o Ingreso Mínimo Vital (IMV) verán incrementada a súa contía en torno ao 8,5%, que é a porcentaxe que o Goberno prevé que alcance o IPC medio anual (medido entre novembro de 2022 e decembro de 2021).

Os fondos destinados a pensións aumentan 19.548 millóns en 2023, unha suma que inclúe "a maior dotación para as pensións de clases pasivas (2.500 millóns máis respecto a 2022), así como os créditos para pensións non contributivas e pensións asistenciais".

As pensións non contributivas son as que se conceden ás persoas que, sen cumprir os requisitos de cotización necesarios, atópanse nunha situación de necesidade protexible e carecen de recursos suficientes para a súa subsistencia.

Existen dúas clases: de xubilación e de invalidez, e en ambas é preciso cumprir certos requisitos económicos (tope de ingresos mensuais) e de residencia (entre cinco e dez anos vivindo en España), de idade ou de discapacidade.

En España existen case 447.000 pensións non contributivas, cuxa contía media rolda os 497 euros. Quen recibe unha paga non contributiva de xubilación cobran de media 478 euros ao mes, en tanto que os perceptores dunha pensión non contributiva de invalidez reciben 525 euros de media, segundo as estatísticas do IMSERSO.

Contando con que en 2023 se lles aplíque unha subida do 8,5%, a contía básica da pensión non contributiva de xubilación situaríase en 518,7 euros mensuais, é dicir, un incremento de 40,6 euros sobre o importe que teñen na actualidade. E a non contributiva de invalidez alcanzaría os 570,26 euros tras unha alza mensual de 44,6 euros.