ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONVOCA CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (GRATUÍTO)

21. 08. 23

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Poderán participar nesta actividade formativa: os/as empregados/as públicos/as das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como da Administración de xustiza de Galicia e da Administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) que se encontren en servizo activo; traballadores/as por conta allea ou autónomos/as, empresarios/as e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 23 de agosto ao 1 de setembro de 2021.

Desenvolvemento.

Modalidade: teleformación.

Duración: 60 horas.

Edicións: tres

Datas: do 21 de setembro ao 19 de novembro de 2021.

Proba final: o día 19 de novembro ás 10.00 horas.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210820/AnuncioO150-120821-0001_gl.pdf