INSITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA PON EN MARCHA VARIOS CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS GRATUÍTOS

21. 02. 02
 

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03
O prazo de inscrición abrirase o 17/02/2021 ás 09,00 horas.

Curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre en liña. Nivel básico.
O prazo de inscrición abrirase o 17/02/2021 ás 09,00 horas.

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03
O prazo de inscrición abrirase o 22/03/2021 ás 09,00 horas.

◾Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03
O prazo de inscrición abrirase o 23/08/2021 ás 09,00 horas.

Curso de prevención de riscos laborais en liña para traballadores autónomos. Nivel básico.
O prazo de inscrición comeza o 14/09/2021 as 09,00 horas.

Máis información e inscrición: http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/en-lina/index.html