EGAP CONVOCA CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA AUTÓNOMOS/AS , TRABALLADORES/AS POR CONTA ALLEA OU PERSOAS INTERESADAS EN XERAL (GRATUÍTO)

22. 08. 22

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laboráis de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 9.00 horas do día 22 de agosto ata as 23.55 horas do día 31 de agosto de 2022.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220819/AnuncioO150-260722-0001_gl.pdf