DIGITALÍZATEPLUS OFERTA NOVOS CURSOS GRATUÍTOS DA COMPAÑÍA TECNOLÓXICA SAP ESPAÑA

22. 09. 01

SAP España (a través da súa plataforma openSAP) pon ao dispor das persoas que queiran adquirir competencias dixitais cursos gratuítos a través de DigitalízatePlus. SAP, a compañía líder en tecnoloxía, uniuse ao proxecto Dixitalízache Plus hai máis de dous anos e foi unha das empresas máis visitadas con case 150.000 persoas. Recentemente, asinou un novo convenio para ampliar os recursos formativos.

Como acceder aos cursos

Para acceder aos mesmos debes darcte de alta na páxina de SAP España e unha vez creado o teu perfil de usuario, inscribirche nos cursos que sexan do teu interese.

En openSAP os cursos exponse con datas de inicio e fin. Ao finalizar este período, os cursos quedan dispoñibles en modalidade “auto-estudo” (self paced), formato seleccionado para os cursos propostos en DigitalízatePlus. https://open.sap.com/

INFORMACIÓN COMPLETA: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Julio/&detail=DigitalizatePlus-oferta-nuevos-cursos-gratuitos-de-la-compania-tecnologica-SAP-Espana