CONVOCATORIA DE PROBAS COMPETENCIAS CLAVE 2023

23. 01. 13
 
Prazo de presentación de solicitudes: do 11 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2023.
 
Preferiblemente, presentar a solicitude por vía electrónica.
 
No caso de solicitudes cumprimentadas a man:
rógase claridade nos datos;
é necesario indicar o número de DNI, NIE ou pasaporte;
non esquecer asinar a solicitude;
rógase presentar a solicitude canto antes.