GRUPO VILARIÑO SELECCIONA UN/HA CAMIONEIRO/A (LALÍN)

21. 05. 21

Requisitos:
Estar en posesión da seguinte formación:
➕ 60h de prevención de riscos laborais
➕ 6/20h de aparatos elevadores
➕ Carnet de grúa autopropulsada de categoría A

Persoas interesadas chamar ao teléfono: 986 682 682