GRUPO VILARIÑO SELECCIONA UN/HA OPERARIO/A DE GRÚA TORRE (OURENSE E PONTEVEDRA)

21. 05. 21

 Requisitos:
➕ Carné e curso de grúa torre
➕ 6/20h de encofrador/a
➕ 6/20h de aparatos elevadores
➕ 60h de prevención en riscos

Persoas interesadas chamar ao teléfono: 986 682 682