CORTIZO LANZA UN PROGRAMA DE BOLSAS INTERNACIONAIS PARA ENXEÑEIROS/AS

21. 05. 21

Programa de Bolsas Internacionais para Enxeñeiros/as nas áreas de planificación, produción e mellora continua con estancias internacionais nas fábricas do grupo 

Requisitos
- Estudos de Enxeñería finalizados ou pendente de TFG, independentemente da rama elixida.
- Posibilidade de residencia en Padrón ou proximidade.
- Dispoñibilidade para viaxar (estancia en estranxeiro).
- Dispoñibilidade horaria: luns a venres, mañá e tarde.
- Posibilidade de realizar Bolsa:
- Se ten título, non pode superarse o período de 3 anos desde que finalizaches os teus estudos (título universitario, título de Máster, título de FP).
- Se está a estudar e cursando unha titulación debe ter superados o 50% dos créditos da mesma.
- Non é posible acceder á Bolsa se se conta con experiencia previa nas funcións descritas.

https://cortizo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2386779